Vize školy

Vzdělávání pro všechny věkové kategorie (obory E, H, L, M, N + celoživotní učení)

Odbornost podle Vašich požadavků (ŠVP dle požadavků trhu)

Šance na pracovní uplatnění v reálném životě (praxe, spolupráce s partnery)

a to v kolektivu vstřícných pedagogických i provozních zaměstnanců školy

Sepětí teorie s praxí (to co učíme teoreticky, naši žáci umějí)

Osobnostní rozvoj (cílem je "použitelný absolvent")

Škála rozmanitých vzdělávacích programů pro ekonomický rozvoj regionu