Ve dnech 20.-21. dubna 2022 naše škola pořádala celostátní soutěž Opravář zemědělských strojů. Do soutěže se přihlásilo 32 studentů z celé České republiky. Studenti soutěžili celkem v 8 různých disciplínách. Opravy a seřízení motorů-kontrola a seřízení vstřikovačů, poznávání nářadí, přípravků a náhradních dílů, strojní zpracování kovů-výroba náhradního dílu soustružením, zapojení elektrické zásuvky vozidla, opravy a seřízení pohonných jednotek-seřízení ventilů, sváření plamenem-odborný test, odborný test znalostí zemědělské a opravárenské problematiky, pravidla silničního provozu.

Ve velké konkurenci se na 3. místě umístil Zdeněk Jindra z Gymnázia a Střední odborné školy v Podbořanech, na 2. místě se umístil Pavel Fučík ze Střední odborné školy ve Znojmě a na 1. místě se umístil Jan Vávra ze Střední průmyslové školy v Třebíči. Všem studentům děkujeme za účast a gratulujeme vítězům.

Velké poděkování patří i naším sponzorům Panu Jiřímu Palasovi – servis a prodej svářecího zařízení, Peugeot Kopecký – prodejce a servis vozů Peugeot, Wera Werk Bystřice nad Pernštejnem – největší zaměstnavatel na Bystřicku, producent ručního nářadí vysoké kvality a užitných vlastností, Moreau AGRI Vysočina – prodej a servis traktorů Zetor a zemědělské techniky, Kraji Vysočina – zřizovatel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Městu Bystřice nad Pernštejnem, Eden Centru – ráj zábavy a poznání na Vysočině, Studentskému klubu Bystřicko, kteří poskytli věcné ceny. Poděkování patří i hostům panu Ing. Karlu Pačiskovi – starosta města Bystřice nad Pernštejnem, panu Ing. Emilu Ondrovi – radní města Bystřice nad Pernštejnem, panu Pavlu Žaloudkovi – za Peugeot Kopecký, PaedDr. Marku Kňažíkovi – ředitel Střední zahradnické školy Rajhrad, gestor Českých ručiček pro obory zahradnictví, lesnictví a zemědělství.

Děkujeme i našim mistrům odborného výcviku, kteří se zhostili role rozhodčích. V neposlední řadě patří poděkování také studentům a zaměstnancům naší školy, kteří se podíleli na přípravě celé soutěže.

HTML galerie Zonerama
Soutěž Opravář zemědělských strojů 2022