Školení k Nakládání s přípravky na ochranu rostlin 2019/2020

Pravidelná obnovovací školení pracovníků pro Nakládání s přípravky na ochranu rostlin se uskuteční v následujících termínech:

28. - 29. listopadu 2019
23. - 24. ledna 2020

Nabízíme školení jak pro nové uchazeče: 1., 2. a 3. stupeň, tak pro držitele platných osvědčení v rámci prodloužení platnosti (tzv. doškolení) ve všech stupních.

Přihlášky ke školení adresujte mailem na krejci.tomas@szesby.cz nebo telefonicky na 732 68 35 64, Ing. Tomáš Krejčí.

K přihlášce budeme potřebovat: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště a typ školení.

Cena školení:

noví žadatelé - 1. stupeň 800,- Kč, 2. a 3. stupeň 950,- Kč
doškolování - 1., 2., 3. stupeň 600,- Kč

V ceně školení je dopolední občerstvení a oběd