OPVK 1.3

Nabídka kurzu Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem nabízí kurz Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce, který se uskuteční na přelomu měsíce června a července 2016.

Kurz je akreditován v DVPP u MŠMT.

Do kurzu se mohou přihlásit i studenti SOŠ a VOŠ se zájmem o studium humanitního oboru vysoké školy se zaměřením na učitelství.

Místo konání kurzu je VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Nabídka vzdělávacího kurzu Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Přijímáme přihlášky na kurz Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, který se uskuteční od červnu a červenci 2015.

Témata kurzu:

  • Seminář pro zvýšení konkurenceschopnosti učitelů na trhu práce v oblasti ICT
    Využití e-learningu a prezenčních technologií ve vyučování všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
  • Využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů
  • Využití ICT ve výuce odborných a ekonomických předmětů

Kurz bude organizován na konci školního roku 2014/2015 a na samém začátku prázdnin.

Přístup k LMS

Learning Management System (LMS) VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

http://lms.szesby.cz/

Přístup ke kurzům je možný pouze na základě přihlašovacího jména a hesla. O přidělení přístupu je možné požádat administrátora stránek na adrese admin@szesby.cz.

Výsledek výzvy k podávání nabídek zakázky malého rozsahu na dodávku ICT vybavení

Výsledek výzvy k podávání nabídek zakázky malého rozsahu na dodávku ICT vybavení na část A a část B najdete v přílohách.

OPVK

Zakázka malého rozsahu na dodávku ICT vybavení

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje zakázku malého rozsahu na dodávku ICT vybavení. Předmětem zakázky je dodávka HW a dodávka SW.

Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

OPVK

Moderní výukové metody a využití ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.50/01.0024
Tento projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

Datum zahájení projektu: 1.2.2012
Datum ukončení projektu: 31.8.2014

Stručný obsah projektu:

Syndikovat obsah