OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Verze pro tisk
Logolink OP VVV

OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 - Projekt Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“
Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.