Celodenní výlet do Jihlavy

Verze pro tisk

Letošní jarní výlet se uskutečnil 3.5. a směřoval do Jihlavy a blízkého okolí. Vyjížděli jsme v 8,30 hod. od domova mládeže a vrátili se kolem 18 hod. večer. Celou cestu se o naše bezpečí staral p. Ing. Visingr tentokrát v roli řidiče. Nálada byla výborná a moc jsme se těšili, jak si to krásně užijeme.

Nejdříve jsme navštívili muzeum v Polné. Zde jsme navštívili lékárnu "U Černého orla", kupecký krám z 19.století a expozici starých řemesel jako např. perníkář, řezník, krejčí, obuvník, kovář, pekař, soukeník, barvíř, bednář aj. Mohli jsme tak blíže nahlédnout do života našich předků z 19. a poč.20.století.

Další naše cesta vedla do Jihlavy do ZOO a do aquaparku. Jelikož bylo velmi krásně, zvířata se vyhřívala na svých stanovištích a předváděla se v různých pózách. Nejkrásnější byly vznosně vyhlížející žirafy a srandovní surikaty. V aquaparku si to někteří jedinci taky krásně užili .

A jelikož se nikdo neutopil a ani nebyl sežrán žádnou šelmou, vraceli jsme se spokojení a v kompletní sestavě zase zpět.
Žáci DM