Přijímací řízení

Verze pro tisk

Obecné informace

Žáci jsou do domova mládeže přijímání na základě podané přihlášky.

Přihlášku je možné si vytisknout nebo vyzvednout na domově mládeže nebo na sekretariátu školy.

Přihlášku k ubytování podávají plnoletí žáci nebo zákonní zástupci žáků na adresu školy a to nejpozději do 20.8. daného roku.

Ubytování se poskytuje vždy na jeden školní rok, na každý nový školní rok je nutné podat novou přihlášku.