Zahajujeme Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Verze pro tisk

Další běh Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností bude zahájen 15.12.2017 od 8,30 hodin ve sborovně školy. Tento vzdělávací program v celkové délce 300 hodin, z toho 190 hodin prezenčního studia, Vám poskytne minimální zemědělskou kvalifikaci – základní předpoklad pro získávání evropských dotací v oblasti zemědělského podnikání.

Zájemci se stále ještě mohou hlásit u Mgr. Ivo Solaře tel. č.: 566 686 404, mobil: 737 947 480, e-mail: solar.ivo@szesby.cz, nebo na sekretariátu školy, tel.: 566 686 401, e-mail: info@szesby.cz.