Info pro 1. AG - TV kurz

Verze pro tisk

Oznámení - TV kurz.
Z důvodu naprosto nedostačujících volných termínů učitelů se přesunuje TV kurz pro 1.AG jako studijní povinnost do 2. ročníku VOŠ. Z indexu bude při zápisu do 2. ročníku vyškrtnut, zapíšete jej do dalšího roku.

Předpokládáme, že Vám bude nabídnuta možnost účastnit se prioritně lyžařského kurzu v únoru (březnu) společně s příštím 1. ročníkem.
Ivo Solař