Management služeb a cestovního ruchu

Verze pro tisk
obor: 65-42-M/02 (Cestovní ruch)
Délka studia: čtyřleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce
Přijímací zkoušky: matematika, český jazyk (možnost přijetí bez přijímací zkoušky)
 
Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a profilové.
 
 
Popis celkového pojetí vzdělávání
Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. ŠVP Management služeb a cestovního ruchu pro studijní obor (RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch) je koncipován jako čtyřletý maturitní obor studia, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti cestovního ruchu, ekonomiky a managementu. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení a zodpovědnost žáků.
 
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent má předpoklady profesního uplatnění v souvislosti s organizací, řízením a realizací aktivit a činnosti institucí s působností v oborech cestovního ruchu. Z odborného profilu vyplývá široká možnost uplatnění v pozicích managementu cestovního ruchu v oblasti podnikání, v institucích státní správy, v centrálách a regionálních agenturách, ve správách národních parků, rekreačních oblastí, rekreačních středisek, apod. včetně trhu práce cestovního ruchu zemí EU, tak i k úspěšnému studiu na vyšších odborných, vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání.

Má předpoklady k úspěšnému studiu na vyšších odborných, vysokých školách a k celoživotnímu vzdělávání.

 
Učební plán - ŠVP
PřílohaVelikost
Ucebni_plan_SVP_Management_sluzeb_a_cestovniho_ruchu.pdf1.88 MB