Vzdělávací kurzy

Verze pro tisk

Formy vzdělávání budou voleny podle zaměření, časové organizace a především podle schopností účastníků vzdělávacích kurzů.

    Formy vzdělávání:
  • prezenční
  • distanční
  • korespondenční
  • e-learning
  • vzdělávání na pracovišti
  • kombinované metody
Odborné zemědělské kurzy
Integrovaný management
Expertní systémy pro PC v zemědělské praxi
Využití aktuálních dotačních titulů v zemědělském podnikání
Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Pěstování energetických rostlin
Jazykové kurzy
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro pokročilé
Němčina pro začátečníky
Němčina pro pokročilé
Výpočetní technika
Základy obsluhy PC
Využití PC v kancelářské praxi
Počítačová grafika a multimediální aplikace pro PC
Zákonná školení zaměstnanců
Svářečské kurzy
Doškolení a přezkoušení svářečů
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Autoškola
Kurz k získání řidičského oprávnění skupin A, B, C, E, T
Školení referentů
Zdokonalovací kurzy a kondiční jízdy
Ekologie a ochrana životního prostředí
Legislativa životního prostředí
Ekologický management
Energetické úspory
Obnovitelné zdroje energie