Agroturistika

Verze pro tisk
kód oboru: 41-31-N/02

Délka studia: 3 leté denní, kombinované
Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné
Způsob ukončení: absolutorium
Certifikace: diplom opravňuje používat za jménem DiS
Přijímací zkoušky: všeobecný test, anglický nebo německý jazyk, ústní pohovor

 
Studium zahrnuje tyto předměty
Dva cizí jazyky, Zeměpis, Psychologie, Etika podnikání, Právní nauka podnikání, Účetnictví, Marketing a finanční řízení podniku, Aplikovaná ekonomika, Technika administrativy, Pěstování rostlin, Chov zvířat, Zpracování zemědělských výrobků, Ekologie a krajina, Ochrana a tvorba, Stavební tvorba, Turistický ruch, Ubytování, Stravování, Výpočetní technika, Absolventský seminář, Tělesná a sportovní činnost, Konverzace z cizího jazyka, Myslivost a ochrana zvěře, Základy zemědělské výroby, Tradiční lidová kultura, Praxe
 
Uplatnění absolventů
Spádová oblast školy představuje prakticky celou Českou republiku. Předpokládaný rozvoj agroturistiky a ekoturistiky vytváří velmi široký trh práce pro naše absolventy. Absolvent je připravován pro podnikatelskou činnost v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky. Požadovaný rozsah vědomostí a dovedností je značný vzhledem k velké rozmanitosti alternativ podnikání. Absolvent musí být schopen samostatného rozhodování, ekonomického myšlení, společenského vystupování, respektování práva, zásad morálky, mravnosti a etiky podnikání. Musí ovládat zásady zemědělské výroby s nejrůznějšími specializacemi jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě. S tím souvisí požadavek na získání vědomostí a dovedností o možnostech zpracování rostlinných a živočišných výrobků, které může být nejen atraktivní, ale může se podílet i na vlastním stravování hostů. Absolvent musí být seznámen i s dalšími podnikatelskými aktivitami, které nemusí přímo souviset se zemědělskou výrobou, ale jsou vhodné z hlediska místa podnikání i ekonomického efektu. Absolvent musí mít proto potřebné znalosti tržní ekonomiky, účetnictví, znát daňovou problematiku, právní podklady podnikání, občanskoprávní vztahy. Studiem musí získat dovednosti ručního i počítačového zpracování účetnictví a ovládnout techniku administrativy. Podnikání v agroturistice je dále podmíněno znalostmi zeměpisu, psychologie zákazníka, principu turistického ruchu, rekreačních činností, pohostinství a bezpodmínečně alespoň jednoho světového jazyka. Absolvent musí být také připraven v oblasti ekologie, tvorby a ochrany krajiny, v urbanistice a stavebních úpravách ve venkovských zástavbách i volné krajině.
 
Učební plán
Denní Kombinované
Učební plán Agroturistika - denní studium Učební plán Agroturistika - kombinované studium

 

PřílohaVelikost
Přihláška na VOŠ1.01 MB
Učební plán Agroturistika - denní studium819.29 KB
Učební plán Agroturistika - kombinované studium2.61 MB