Doplňující dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci na dodávku ICT vybavení

Verze pro tisk

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na dodávku „ICT vybavení“ zadavatel eviduje následující doplňující dotazy k zadávací dokumentaci.

Doplňující informace číslo 1 (zveřejněna dne 23.5.2012)

Dotaz uchazeče:

Jako součást specifikace notebooků ze stran 8, 9 je na straně 9 uvedeno, že notebook má být vybaven integrovanou čtečkou paměťových karet.

Na stejném řádku je vyjmenována celá řada běžných paměťových médií.

Prosím upřesnění - dané typy médií jsou uvedeny jako příklad (uvedený řádek končí tečkami), nebo jsou uvedené typy limitní?

Odpověď zadavatele:

Uvedené typy médií u integrované čtečky paměťových karet jsou myšleny jako příklady. Zadavatel požaduje integrovanou čtečku na některé z uvedených typů médií.

Doplňující informace číslo 2 (zveřejněna dne 25.5.2012)

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,
obdrželi jsme od Vás výzvu k výběrovému řízení „ICT vybavení“. Měl bych dotaz k části A: dodávka HW konkrétně specifikace interaktivní tabule, kde uvádíte konkrétní značku („Interwrite“) tabule. Bylo by možné nabídnout Vám i jinou značku, která bude obsahovat stejné parametry a výhodnou pro Vás bude její sofistikovaný software? Mohl byste prosím upřesnit technické požadavky dataprojektoru s ultrakrátkou projekční vzdáleností (podobně jako u samostatného dataprojektoru)?

Odpověď zadavatele:

Na první otázku odpovídáme NE, uvedený typ interaktivní tabule požaduje zadavatel z důvodů jednotnosti výstupů SW již používaných tabulí a možností mezitřídního srovnávání a jednotnosti vytvářených a již vytvořených výukových materiálů pro interaktivní tabule.
Na druhou otázku stanovení bližší specifikace odpovídáme: Nemáme na mysli bližší specifikaci, předpokládáme takový projektor, který bude vhodně doplňovat interaktivní tabuli, proto je uveden také v její specifikaci, bude tedy pokrývat celou aktivní plochu tabule, bude používán přes den bez zatemnění, bude provedena horní montáž a bude připojitelný ke grafické kartě běžného PC a notebooku, tedy VGA a HDMI vstup

Doplňující informace číslo 3 (zveřejněna dne 25.5.2012)

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,
Měl bych dotaz k článku 3 zadávací dokumentace, kde je uvedeno: Zakázka části A, jejímž předmětem je dodávka HW komponent a instalace vybavení dvou učeben školy. Otázka tedy je, zda se tedy jedná o montáž interaktivní tabule?

Odpověď zadavatele:

ANO, součásti nabídky musí být dle uvedeného článku i instalace dodaného vybavení do dvou učeben. Upřesňujeme tedy, že se jedná o montáž interaktivní tabule a dataprojektoru k této tabuli na zeď v jedné učebně a o instalaci, respektive vybalení a zprovoznění OS na 10 PC do druhé učebny (nejedná se tedy o instalaci 10 PC do školní sítě), ostatní vybavení dle zadávací dokumentace bude pouze předáno zadavateli.

Doplňující informace číslo 4 (zveřejněna dne 25.5.2012)

Dotaz uchazeče:

Dobrý den,
ještě bych měl dotaz k fotoaparátu. „3x filtr na dodávaný objektiv“. Dodávané objektivy jsou 2 takže chcete dohromady 6 filtrů? V závorce máte uvedený pouze polarizační a UV ten třetí je libovolný nebo máte nějaký konkrétnější typ.

Odpověď zadavatele:

Na první otázku celkový počet filtrů odpovídáme NE 6 kusů, ale že minimální celkový počet jsou 3 kusy filtrů, na druhou část ANO třetí filtr je libovolný.

Doplňující informace číslo 5 (zveřejněna dne 30.5.2012)

Dotaz uchazeče:
Dobrý den,
prosím ještě o informaci, zda to chápu správně, že poptáváte celkem 2ks dataprojektorů. Tedy, že 1ks dataprojektoru je samostatný dle specifikace a další 1ks dataprojektoru má být součástí dodávky interaktivní tabule a je u něj požadována pouze ultrakrátká projekční vzdálenost s instalací nad tabulí.
Druhý výklad by byl, že se celkem jedná pouze o 1ks dataprojektoru, který bude jen umístěn u interaktivní tabule a proto je u ní také ve specifikaci uveden.

Prosím tedy o vyjádření, která z uvedených možností je správná, případně uveďte svůj výklad zadání.

Dále prosím o vyjádření zda požadavek "s instalací nad tabulí" má být chápán tak, že dataprojektor má umožňovat tuto instalaci, nebo chcete, aby tato instalace byla prodávajícím provedena. Vzhledem k tomu, že obhlídka místa není dle zadání nutná, tak se přikláním k první možnosti, ale raději to chci mít potvrzeno.

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Na první otázku počet dataprojektorů odpovídáme ANO, součástí dodávky jsou dataprojektory v počtu dvou kusů, jeden samostatný dle uvedené specifikace a druhý je součástí instalace interaktivní tabule. Specifikace dataprojektoru k interaktivní tabuli byla uvedena v doplňující informaci číslo 2.

Na Váš dotaz ve věci druhého výkladu odpovídáme NE, nejedná se pouze o jeden dataprojektor.

Na třetí dotaz máme výklad, že požadujeme instalaci celého funkčního celku interaktivní tabule. Obhlídka místa nebyla nutná, to ale obhlídku případně nevylučovalo.OPVK