EU peníze školám

Verze pro tisk
OPVK

EU peníze školám

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0362
Tento projekt je finančně podpořen ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu

Datum zahájení projektu: 1.6.2012
Datum ukončení projektu: 31.5.2014

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním
speciálních programů pro pracovníky školy.

Klíčové aktivity projektu:

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
V/1 - Praktické vyučování
V/3 - Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů.