Farmářka, farmář - novinka v učebních oborech vhodná i pro dívky

Verze pro tisk
obor: 41-51-H/01 (Zemědělec - farmář)

Délka studia: tříleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list
Přijímací zkoušky: pohovor

Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a praxi.
 
Popis celkového pojetí vzdělávání

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

ŠVP Farmářka, farmář (RVP 41-51-H/01 Zemědělec - farmář)

 
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru Farmářka, farmář se uplatní v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, zejména v povoláních pěstitel a chovatel zvířat. Vykonává činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňuje se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolvent se může dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů v rámci zemědělského podniku, při opravárenských činnostech, při realizaci odpadového hospodářství podniku a při vedení domácnosti. Absolvent je tedy připraven pro život na venkově a také pro soukromé podnikání v zemědělství.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T, B, C.

 
Učební plán - ŠVP
Učební plán - ŠVP
PřílohaVelikost
Ucebni_plan_SVP_Farmarka_farmar.pdf1.84 MB