Prevence

Verze pro tisk

Tato část je věnována prevenci rizikového chování učňů, žáků a studentů naší školy. Můžete se zde seznámit se závaznými školními dokumenty týkající se prevence, najít kontakt na školního metodika prevence nebo využít naši elektronickou schránku důvěry.