Rekvalifikace

Verze pro tisk

Nabízíme existujícím a začínajícím zemědělcům možnost mimořádného kurzu

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Kurz je určen aktivním zemědělcům, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky stanovené článkem 4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.4945/2002-1000, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Cíl kurzu: osvojit si nové progresivní znalosti nutné pro úspěšné provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně základní obsluhy PC.

Organizace: formou kurzu (část prezenční studium a část samostudium s konzultacemi) v rozsahu 300 hodin. Prezenční výuka 198 hodin, samostatná praxe v podnicích (na vlastní farmě), zpracování závěrečné práce v rozsahu 102 hodin.

Termín: zahájení při minimálním počtu 8 uchazečů, pravidelně od prosince

Závěrečná zkouška: sestává z teoretické zkoušky, praktické zkoušky a ústní obhajoby zadaného absolventského projektu. Výstupním certifikátem je osvědčení.

Rámcová osnova kurzu:
Odborné tématické celky
Pěstování zemědělských plodin 32 hodin
Chov hospodářských zvířat 40 hodin
Zemědělská technika a techn.linky 18 hodin
Ekonomika podnikání 36 hodin
Základy práce s inform. a komun.technikou 30 hodin
Základy zeměd. práva a zeměd. politiky 9 hodin
Zásady bezpečnosti a hygieny práce 3 hodiny
Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny 12 hodin
Zpracování projektu 8 hodin
Praxe 10 hodin