Zámečník strojní výroby

Verze pro tisk
kód oboru: 23-51-H/01

Délka studia: tříleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list
Přijímací zkoušky: pohovor

Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a praxi.
 
Popis celkového pojetí vzdělávání

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

ŠVP Zámečník strojní výroby (RVP 23-51-H/01 Strojní mechanik) pro tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální a manuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení, zodpovědnost žáků a zručnost při plnění manuálních úkolů v praxi.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.

 
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru dle ŠVP Zámečník strojní výroby se uplatní v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např. v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.

 
Učební plán - ŠVP
Učební plán - ŠVP
PřílohaVelikost
Ucebni_plan_SVP_Zamecnik_strojni_vyroby.pdf1.9 MB