Úspěšná reprezentace v soutěži AUTOMECHANIK - JUNIOR 2009

Verze pro tisk

Dne 29. dubna 2009 proběhlo v Moravských Budějovicích krajské kolo soutěže „AUTOMECHANIK - JUNIOR 2009“. Do soutěže se přihlásilo 6 krajských škol a soutěžilo 9 soutěžících - učňů z učebního oboru Automechanik. I naše škola tam měla svého zástupce - učně 3. ročníku Vlastimila Roseckého.

Soutěž se skládala z části teoretické, poznávací a praktické. Obsahovala celkem 100 otázek, které vycházely ze závěrečných zkoušek oboru Automechanik.

V teoretické části byli žáci prověřováni testem znalostí předmětů Automobily, Elektrotechnika, Technologie oprav automobilů a Diagnostická zařízení.

V poznávací části žáci prokazovali znalosti z konstrukce běžných typů vozidel, přípravků, částí automobilů, náhradních dílu a součástí.

Poslední praktická část byla zaměřena na dovednosti, kde žáci prováděli jednoduché opravy, seřizování a diagnostiku motorových vozidel.

Náš učeň Vlastimil Rosecký se umístil na krásném 2. místě a postoupil do celostátního kola, které se koná na SOŠ a SOU automobilním v Ústí nad Orlicí a proběhne
28. a 29. května 2009, kde bude 28 finalistů ze 14 krajů. Finále bude obsahovat 140 otázek z teoretické části. V praktické části se objeví 14 poznávacích a 14 pracovních úkolů. Obsah otázek odpovídá platným učebním dokumentům a předmětům řízení vozidel.

Vlastimilovi přejeme vítězství a další úspěchy i v jiných soutěžích.

Zpracovala : Jana Chládková studentka 1. ročníku Management cestovního ruchu