Mechanik opravář - svářeč

Verze pro tisk
oboru: 41-55-H/01 (Opravář zemědělských strojů)
Délka studia: tříleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list
Přijímací zkoušky: pohovor
 
Školní vzdělávací program je orientován předmětově, obsahuje povinné předměty všeobecně vzdělávací a povinné předměty odborné a praxi.
 
Popis celkového pojetí vzdělávání

Záměrem vzdělávání v oborech střední odborné školy je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa.

ŠVP Mechanik, opravář - svářeč (RVP 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů) pro tříletý učební obor, který umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání v oblasti opravárenství a servisních služeb.

Svým širokým rozsahem učiva studium posiluje intelektuální a manuální dovednosti, významně se uplatňují organizační schopnosti, logické myšlení, zodpovědnost žáků a zručnost při plnění manuálních úkolů v praxi.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.

 
Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru dle ŠVP Mechanik, opravář - svářeč se uplatní při provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení. Absolventi jsou rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost techniky a motorových vozidel (zejména traktorů) pomocí diagnostických zařízení. Uplatnění absolventů je možné i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01, ZK 311 W01.

 
Učební plán - ŠVP
Učební plán - ŠVP
PřílohaVelikost
Ucebni_plan_SVP_Mechanik_opravar_-_svarec.pdf1.94 MB