Vyhlášení přijímacího řízení VOŠ pro školní rok 2017/2018

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení pro studijní obor VOŠ Agroturistika.
Bližší podrobnosti, termíny a kritéria jsou uvedeny v připojeném souboru.

Vyhlášení přijímacího řízení SOŠ na školní rok 2017/2018

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení pro studijní a učební obory SOŠ.
Bližší podrobnosti, termíny a kritéria jsou uvedeny v přiloženém souvoru

Nabídka nepotřebného majetku k prodeji - svářečky

Na základě rozhodnutí o nepotřebnosti majetku pro školu vyhlašuje ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem prodej nepotřebného majetku.

Pravidelné školení - profesní průkazy řidičů 2017

Akreditované školící středisko autoškoly VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vypisuje termíny Pravidelného školení řidičů za účelem zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rámci profesní způsobilosti pro rok 2017.

OBĚD ZDARMA!!!

Zemědělský kurz zahájen

Dnes 9.12.2016 byl zahájen Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Další případní zájemci se mohou stále jěště zapojit do tohoto kurzu. Informace u Mgr. Ivo Solaře tel. č.: 566 686 404, mobil: 737 947 480, e-mail: solar.ivo@seznam.cz, nebo na sekretariátu školy, tel.: 566 686 401, e-mail: info@szesby.cz.

Dny otevřených dveří

Zájemci mohou navštívít naši školu na dnu otevřených dveří v termínu:
12.1.2017 od 8,00 do 16,00 hodin

Schůzky s rodiči

Rodičovské schůzky, na kterých budou zákonní zástupci informováni o prospěchu a chování našich žáků, proběhnou v úterý 8.11.2016 od 14,00 s třídními učiteli v učebnách podle zveřejněného rozpisu. Po hromadných schůzkách budou následovat individuální konzultace s vyučujícími.
Rozpis učeben najdete v přiloženém souboru.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem připravuje podobně jako v minulých letech další běh Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. Tento vzdělávací program v celkové délce 300 hodin, z toho 190 hodin prezenčního studia, Vám poskytne minimální zemědělskou kvalifikaci – základní předpoklad pro získávání evropských dotací v oblasti zemědělského podnikání. Zahájení kurzu je plánováno na prosinec 2016, ukončení obhajobou v dubnu 2017.

Syndikovat obsah