Rozpisy maturitních zkoušek 4.A a 4.B v roce 2010

Vážení maturanti!
K úspěšnému zakončení studia na naší škole zbývá poslední krok - maturita.
Termíny konání praktických a ústních zkoušek jsme přehledně zpracovali v příloze tohoto dokumentu.
Přejeme Vám hodně štěstí!

English Conversation Competition 2010

V únoru letošního roku proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu zastupoval Stanislav Navrátil z III. A, který se umístil na pěkném 6. místě z celkových 23 studentů. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů při studiu angličtiny!

Učni úspěšně reprezentovali na mezinárodní soutěži ZLATÝ POHÁR LINDE

Studenti 2. ročníku učebního oboru Opravář zemdědělských strojů naši školu reprezentovali na 14. ročníku mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování - ZLATÝ POHÁR LINDE. Soutěž se uskutečnila ve Frýdku-Místku za účasti žáků z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.
Jan Humpolík se v metodě svařování ZK 311 - svařování plamenem umístil na 12. místě v praktické části a 11. místě v teorii mezi 30-ti účastníky.

Úspěch v celostátní soutěži studentů 4. ročníků oboru Agropodnikání

Ve dnech 15. a 16. dubna se v Přerově pod záštitou SŠZe Přerov uskutečnil další ročník celostátní soutěže studentů čtvrtých ročníků oboru Agropodnikání. Akce se koná z pověření výkonné rady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.
Letos se soutěže zúčastnil student 4.A Martin Humlíček a v konkurenci 28 soutěžících obsadil nádherné PRVNÍ místo. Soutěžilo se v teoretických znalostech - písemný test, praktických zkušenostech - poznávání, manipulace se zvířaty, obsluha strojů, ekonomické výpočty a v jízdě zručnosti traktorem s vlečkou.

Postup pro zadávání absolventských prací

Postup pro zadání tématu absolventské práce je následující:
1) student si vybere téma a potencionálního vedoucího AP (pedagoga školy), osloví jej s vlastním návrhem tématu a dohodnou se
2) student má představu o tématu a osloví vedoucího podle okruhu zpracovávaného obsahu AP:
a) ekonomika - Ing. Dospíšil, Ing. Janoušková, Mgr. Dufek
b) zemědělství - Ing. Bačovský, Ing. Bačovská, Ing. Janoušek, Ing. Krejčí, Ing. Heger, Ing. Visingr
c) cestovní ruch - Ing.Bačovská, Mgr. Solař, Ing. Dospíšil, Ing. Linhartová
d) ekologie - Mgr. Solař, Ing. Krejčí
Po konzultaci s vedoucím upřesní téma a dohodnou se
3) student nemá představu o tématu - konzultuje zadání s Mgr. Solařem
4) Všichni studenti nahlásí témata AP nebo provedou konzultace u Mgr. Solaře do konce zkouškového období za 4 semestr.
5) V říjnu 2010 obdrží písemné zadání AP

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení nástavbových oborů pro školní rok 2010/2011

Vážení studenti, uchazeči o studium nástavbových oborů!
Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 v nástavbových oborech Dopravní provoz a Podnikání v oborech.
Výsledky jsou uvedeny v dokumentu, který je přílohou tohoto oznámení. Pořadí výsledků je uvedeno dle čísla jednacího, které Vám bylo přiděleno v rámci přijímacího řízení.
V případě nejasností se obraťte na zástupce ředitele školy Mgr. Miroslava Nováka, tel. 566 550 917.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011

Vážení rodiče, vážení uchazeči o studium na naší škole!
Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 v maturitních a učebních oborech.
Výsledky jsou uvedeny v dokumentu, který je přílohou tohoto oznámení. Pořadí výsledků je uvedeno dle čísla jednacího, které Vám bylo přiděleno v rámci přijímacího řízení. Zároveň připojujeme i doplňující informace pro uchazeče o studium v učebních oborech typu E.
V případě nejasností se obraťte na zástupce ředitele školy Mgr. Mirka Nováka, tel. 566 550 917.

Zveřejnění Školních vzdělávacích programů VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

V sekci Dokumenty - ŠVP jsme uveřejnili zkrácené verze Školních vzdělávacích programů, podle kterých se od tohoto školního roku vyučuje.

Syndikovat obsah