Školení pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/ 2004 Sb.

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem nabízí zájemcům z řad odborníků nakládajících s přípravky na ochranu rostlin možnost proškolení podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
Podrobnější informace viz příloha nebo telefonicky Ing. Mošner 603 485 283, 566 550 916

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2011/2012. Podrobnosti a kritéria jsou uvedeny v příloze.

Výsledky přijímacího řízení nástavbového studia 2011

V přiložených souborech najdete výsledky přijímacího řízení nástavbového studia.

Syndikovat obsah