Školení pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/ 2004 Sb.

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem nabízí zájemcům z řad odborníků nakládajících s přípravky na ochranu rostlin možnost proškolení podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
Podrobnější informace viz příloha nebo telefonicky Ing. Mošner 603 485 283, 566 550 916

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2011/2012. Podrobnosti a kritéria jsou uvedeny v příloze.

Výsledky přijímacího řízení nástavbového studia 2011

V přiložených souborech najdete výsledky přijímacího řízení nástavbového studia.

Dosoutěženo - příští rok v Benešově!

Celostátní soutěž studentů zemědělských škol v Agropodnikání skončila. V nabité konkurenci celkem 29 škol z celé České repoubliky změřili svoje síly letošní maturanti a prokázali svoji připravenost nejen k maturitní zkoušce, ale i do praktického života. Někteří lépe než ostatní, ale všechny musíme pochválit. Fotky z akce jsou zveřejněny v nových fotoalbech.
Celkovým vítězem se stal pan Michal Skalický z VOŠ a SZeŠ v Benešově, druhé místo obsadil pan Josef Klekar z VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orl. a na třetím místě se umístil pan Vojtěch Klouda ze SOŠ a SOU ve Znojmě.

Syndikovat obsah