Přihláška ke stažení do atletické soutěže O pohár starosty města v roce 2011

Formulář je určen pro zúčastněné školy.

Zahájení školního roku 2011/2012

Zahájení školního roku pro žáky a studenty 1. ročníků proběhne ve čtvrtek 1.9.2011 na sále Domova mládeže od 8:15 hodin. Ostatní třídy od 8:00 hodin ve třídách podle pokynů třídních učitelů.

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Školní profilová část maturitní zkoušky za rok 2010/2011 proběhne v pondělí 5.9.2011 od 7,00 hodin. Pozvánky ke společné (písemné) části státní maturity si vyzvedněte od úterý 30.8.2011 u zástupce ředitele nebo na sekretariátu školy. Tuto část vykonáte podle data na pozvánce na Gymnáziu Žďár nad Sázavou.

Termíny náhradních učňovských zkoušek

Zkušební komise a ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje termíny konání náhradních učňovských zkoušek:

Opravné a komisionální zkoušky

Opravné a komisionální zkoušky za II. pololetí školního roku 2010/2011 se konají v pátek 26.8.2011 od 8,00 hodin dle pokynů jednotlivých vyučujících.

2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ obor Agroturistika.
Termín pro podání přihlášek je stanoven do 12.8.2011. Přijímací zkoušky formou pohovoru proběhnou 24.8.2011 od 9,00 hodin v kanceláři zástupce ředitele.

4. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2011/2012. Podrobnosti a kritéria jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Syndikovat obsah