Výsledkové listiny 12. ročníku sportovního utkání O pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem

V přílohách přinášíme kompletní výsledkové listiny 12. ročníku mezinárodních závodů ze 6.10.2011.
Všem zúčastněným sportovcům, školám, hostům a organizátorům velice děkujeme a těšíme na společné setkání při 13.ročníku v říjnu 2012.

Termíny Školení pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje termíny pro zájemce o školení k získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin - viz. příloha.

Slavnostní otevření atria školy

Slavnostní otevření atria školy

Srdečně zveme širokou veřejnost k slavnostnímu otevření zrekonstruovaného atria školy. Atrium je provedeno v úpravě, která společně s akustikou vnitřního prostoru školy umožňuje uspořádání kulturních akcí různého rozsahu.

Animátorský kurz pro studenty

Ve spolupráci s agenturou Klídeček a dětským centrem státního hradu Veveří nabízíme studentům oboru Management služeb a cestovního ruchu a Agroturistika možnost absolvování ANIMÁTORSKÉHO KURZU.
Přihlášky nutno podat do 30.9.2011
Bližší informace v příloze nebo u paní Bc. M.Šiborové

Přihláška ke stažení do atletické soutěže O pohár starosty města v roce 2011

Formulář je určen pro zúčastněné školy.

Zahájení školního roku 2011/2012

Zahájení školního roku pro žáky a studenty 1. ročníků proběhne ve čtvrtek 1.9.2011 na sále Domova mládeže od 8:15 hodin. Ostatní třídy od 8:00 hodin ve třídách podle pokynů třídních učitelů.

Opravné a náhradní maturitní zkoušky

Školní profilová část maturitní zkoušky za rok 2010/2011 proběhne v pondělí 5.9.2011 od 7,00 hodin. Pozvánky ke společné (písemné) části státní maturity si vyzvedněte od úterý 30.8.2011 u zástupce ředitele nebo na sekretariátu školy. Tuto část vykonáte podle data na pozvánce na Gymnáziu Žďár nad Sázavou.

Syndikovat obsah