Setkání středních škol v Bystřici nad Pernštejnem se žáky 9. ročníků

26. ledna se na půdě obou bystřických škol - VOŠ a SOŠ a Gymnázia - konalo setkání žáků 9. ročníků se zástupci těchto škol a města Bystřice nad Pernštejnem.
Navštívili nás žáci obou bystřických základních škol, školy z Dolní Rožínky, Strážku, Štěpánova nad Svratkou, Jimramova, Nedvědice a Křižanova. Celkem si prostory naší školy a areálu prohlédlo 242 žáků, kteří si odnesli informace o nabízených oborech, poznatky z prezentací obou škol, malé dárky od města Bystřice a zážitky ze společného vyžití ve Sportovní hale.

Dopis radní kraje Marie Kružíkové k demografickému vývoji v kraji Vysočina

Nové termíny profesního školení řidičů

Zveřejnili jsme nové termíny profesního školení řidičů.

Viz Nabídka školy » Vzdělávací kurzy a školení » Periodická školení » Školení profesní způsobilosti

POZOR!
Nově školíme řidiče i v prostorách ZŠ Bystré! Termíny viz výše.

Tradiční předvánoční klání STUDENTI vs UČITELÉ v basketballu

V poslední den vyučování před vánočními prázdninami opět proběhlo utkání studentského výběru proti týmu učitelů. Přes počáteční nepříznivý vývoj utkání se projevila hráčská vyzrálost týmu učitelů, kteří porazili studenty v poměru 87:61. Tak snad příští rok :-)

Soutěž O bystřickou vánočku 2010

vánočka Studenti naší školy se společně se svými pedagogy zúčastnili soutěže o nejlepší bystřickou vánočku, ve které získali ocenění laické i odborné poroty. Děkujeme a gratulujeme za krásné umístění!

Dopad demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem

V souladu se celkovým demografickým a ekonomickým vývojem dokončil OŠMS kraje Vysočina v srpnu studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Ta byla poté projednána v zastupitelstvu kraje. Na základě studie zpracovává OŠMS návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.

Syndikovat obsah