Setkání zaměstnavatelů - oprava

V pozvánce na akci je díky tiskové chybě uvedena středa 12.12.2011. Platí datum akce - tedy pondělí 12.12.2011. Prosím, omluvte naši nepozornost. Těšíme se na setkání s Vámi.

Termíny Školení profesní způsobilosti řidičů pro rok 2012

V kalendářním roce 2012 jsme pro zájemce připravili následující termíny školení profesní způsobilosti řidičů:

Setkání zaměstnavatelů v regionu Bystřicka

Starosta města Bystřice nad Pernštejnem ve spolupráci s VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem organizuje 12.12.2011 od 13 hodin na sále DM setkání zaměstnavatelů. Cílem je seznánit ekonomicky významné subjekty s novinkami v legislativě, pozicí státní správy a samosprávy vůči zaměstnavatelům a představit jim nabídku a možnosti VOŠ a SOŠ v oblasti rekvalifikací, organizaci kurzů a vzdělávání dospělých.

Stužkování 4.A a 4.B

Stužkování budoucích maturantů

Schůzky s rodiči

Schůzky s rodiči žáků a studentů školy proběhnou ve středu 23.11.2011 od 15,00 hodin ve třídách podle rozpisu. Rodiče žáků 1. ročníků obdrží od třídních učitelů informace pro přístup do webového rozhraní systému Bakaláři pro přehled o absenci a průběžném hodnocení.

Kurz Zemědělské činnosti

Upozorňujeme všechny zájemce, že od prosince 2011 bude probíhat další kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 uchazečů.
Případní uchazeči se mohou hlásit u Mgr. Solaře na tel. čísle 566 550 917, nebo e-mailem solar.ivo@seznam.cz.

Farmářka, farmář - novinka v učebních oborech vhodná i pro dívky

obor: 41-51-H/01 (Zemědělec - farmář)

Délka studia: tříleté denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list
Přijímací zkoušky: pohovor

Bystřický veletrh vzdělávání

Bystřický veletrh vzdělávání

Syndikovat obsah