Schůzky s rodiči

Rodičovské schůzky, na kterých budou zákonní zástupci informováni o prospěchu a chování našich žáků, proběhnou v úterý 8.11.2016 od 14,00 s třídními učiteli v učebnách podle zveřejněného rozpisu. Po hromadných schůzkách budou následovat individuální konzultace s vyučujícími.
Rozpis učeben najdete v přiloženém souboru.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem připravuje podobně jako v minulých letech další běh Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. Tento vzdělávací program v celkové délce 300 hodin, z toho 190 hodin prezenčního studia, Vám poskytne minimální zemědělskou kvalifikaci – základní předpoklad pro získávání evropských dotací v oblasti zemědělského podnikání. Zahájení kurzu je plánováno na prosinec 2016, ukončení obhajobou v dubnu 2017.

Pozvánka na 8. ročník soutěže s Vysočinou do Evropy

Dovolujeme si Vás informovat, že od 11. 10. 2016, 14.00 hodin do 12. 10. 2016 14.00 hodin proběhne v rámci soutěže S Vysočinou do Evropy testovací kolo, během něhož si budou moci registrovaní soutěžící vytvořit představu o průběžné části soutěže, která odstartujte 17. 10. 2016, 14.00 hodin a bude čítat celkem pět kol, v nichž budou soutěžící odpovídat na otázky týkající se našeho kraje (odpovědi mohou hledat na internetu, v encyklopediích a jiných informačních zdrojích). Účast soutěžících v testovacím kole je nepovinná a nemá vliv na bodové ohodnocení v průběžné části.

Minifestival - Rok řemesel a technického vzdělávání

Minifestival

Nové termíny školení Nakládání s přípravky na ochranu rostlin pro rok 2016/2017

Školicí středisko VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje termíny školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin ve školním roce 2016/2017.

1. - 2. prosince 2016
9. - 10. února 2017

Doplňkové termíny školení Profesní způsobilost řidičů 2016

Akreditované školící středisko autoškoly VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vypisuje termíny Pravidelného školení řidičů za účelem zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rámci profesní způsobilosti pro rok 2016.

OBĚD ZDARMA!!!

Zahájení školního roku 2016/2017

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2016.
Pro žáky a studenty prvních ročníků proběhne zahájení v sále domova mládeže od 8,15 hodin. Po společné části budou pokračovat třídní schůzky s třídními učiteli.
Žáci vyšších ročníků zahájí školní rok s TU v učebnách podle rozpisu na nástěnce školy.

Přijímací řízení na VOŠ

V přiloženém souboru naleznete termíny a kritéria pro druhé a třetí kolo přijímacího řízení na obor VOŠ - Agroturistika. Přijďte studovat na VOŠku roku 2015/2016 - toto ocenění získala naše škola v celorepublikovém internetovém hlasování.

Syndikovat obsah