Výběrové řízení na pořízení vícemístného automobilu

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pořízení vícemístného automobilu pro potřeby VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Více v podmínkách zadávacího řízení v příloze.

Slavnostní sázení lípy

lipyvysociny.cz
Zveme Vás na "Slavnostní vysazení českého národního stromu
jako součást oslav 100. výročí vzniku naší samostatné republiky"

26. října 2018 v 10:00 před školou VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

Program:
Slavnostní sázení lípy jako příspěvek k oficiálnímu pokusu o nový český rekord
Za přítomnosti starosty města, vedení školy, zaměstnanců, žáků a dalších příznivců školy

Fotbalový turnaj na DM

V úterý 16. 10. jsme využili pěkného počasí a uspořádali fotbalový turnaj na školním hřišti.

Zájezd do divadla

Ve středu 11. října 2018 jsme jako každý rok zavítali do Horáckého divadla v Jihlavě, abychom zhlédli představení Obraz Doriana Graye z pera anglického spisovatele Oscara Wilda.

Můj africký příběh

V úterý dne 15.října v podvečer jsme navštívili městskou knihovnu a zde se zúčastnili velmi poutavého vyprávění spisovatelky Hany Hindrákové o jejím pobytu v Keni.

Atletické závody - Pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem 2018

Nabídka nepotřebného majetku k prodeji - autobus KAROSA

Na základě rozhodnutí o nepotřebnosti majetku pro školu vyhlašuje ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem prodej nepotřebného majetku.
Konkrétně se jedná o zájezdový autobus KAROSA LC 735.40. Prodej se uskuteční formou nabídky obálkovou metodou.
Zahájení příjmu nabídek: 10.9.2018 poštou nebo osobně v sekretariátu školy
Konec příjmu nabídek: 13.9.2018 ve 12:00

Podrobnější informace v příloze!

Organizace prvního školního dne

Žáci 1. ročníků všech oborů - společné zahájhení na DM v 8:15, následují 3 třídnické hodiny v učebnách podle rozpisu s TU.
Ostatní ročníky - 1. a 2. hodina - třídnická hodina s TU v učebnách podle rozpisu, následují 2 hodiny dle standartního rozvrhu. Výuka bude ukončena v 11:30.

Syndikovat obsah