Nabídka nepotřebného majetku k prodeji - autobus KAROSA

Na základě rozhodnutí o nepotřebnosti majetku pro školu vyhlašuje ředitel VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem prodej nepotřebného majetku.
Konkrétně se jedná o zájezdový autobus KAROSA LC 735.40. Prodej se uskuteční formou nabídky obálkovou metodou.
Zahájení příjmu nabídek: 10.9.2018 poštou nebo osobně v sekretariátu školy
Konec příjmu nabídek: 13.9.2018 ve 12:00

Podrobnější informace v příloze!

Organizace prvního školního dne

Žáci 1. ročníků všech oborů - společné zahájhení na DM v 8:15, následují 3 třídnické hodiny v učebnách podle rozpisu s TU.
Ostatní ročníky - 1. a 2. hodina - třídnická hodina s TU v učebnách podle rozpisu, následují 2 hodiny dle standartního rozvrhu. Výuka bude ukončena v 11:30.

Pozvánka na úvodní setkání rodičů žáků 1. ročníků

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní setkání rodičů nových žáků a studentů 1. ročníků naší školy.
Schůzka proběhne ve středu 5. 9. 2018 od 15,00 hodin v sále Domova mládeže.

Zahájení školního roku 2018/2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 pro všechny žáky a studenty 1.ročníků proběhne v pondělí 3.9.2018 od 8,15 hodin v sále DM.
Ostatní ročníky zahájí školní rok od 8,00 hodin ve třídách podle rozpisu na nástěnce u vchodu nebo v přiloženém souboru.

Neotevření oboru VOŠ

Ředitel Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem rozhodl z důvodu malého počtu uchazečů o studium vyšší odborné školy takto: obor 41-31-N/02 Agroturistika se pro školní rok 2018/2019 neotvírá. Týká se denní i kombinované formy studia.

Školení Používání přípravků na ochranu rostlin - podzim 2018/jaro2019

Školicí středisko VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje další termíny školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin v roce 2018 a v roce 2019.

13. - 14. prosince 2018

14. - 15. února 2019

Školení je určeno pro žadatele o osvědčení I. kategorie, II. kategorie a III. kategorie včetně doškolovacích kurzů k obnovení platnosti certifikátu.

Nabízené typy školení:
I. stupeň základní 12 hodinové školení
II. stupeň základní 15 hodinové školení
I., II., III. stupeň doškolení 8 hodin

Pravidelné školení řidičů v roce 2018

Školicí středisko Autoškoly VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vyhlašuje nové termíny pravidelného školení řidičů profesionálů v roce 2018:
26. září 2018
31. října 2018
28. listopadu 2018
19. prosince 2018

Školení k získání profesního osvědčení 35 hodin
22. - 28.11.2018

Pravidelný začátek školení je od 7:00 v budově DM VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.
Cena školení pro rok 2018 je stanovena na 700,- Kč (v ceně dopolední občerstvení a oběd)

Podrobnější informace poskytne Ing. Tomáš Krejčí, tel. 732683564, nebo mail krejci.tomas@szesby.cz

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení na SOŠ pro školní rok 2018/2019

Ředitel školy vyhlásil čtvrté kolo přijímacího řízení pro studijní a učební obory SOŠ. Bližší podrobnosti, termíny a kritéria jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Syndikovat obsah